Useful Ph. Nos:
Select a category :

NameAddressPhoneMobile
Dr. Pikle Hospital, Karwar08382-221935
Mr. G. T. Naik Advocate, Karwar 9448923415
K. R. Desai Advocate, Karwar 9341979438
Mr. Prabhakar S. Rane
Ex. Minister
Nr. Daivdnya Hall,
Sai Mandir Road,
Karwar 581 301
9448123207
Mr. Kamalakar Gokarna,
Ex. M.L.C,
Nr.Tole Naka,
Sadashivgad, Karwar
9448302260
Mrs. Gayatri Gouda President,
Jilla Panchayat, Karwar
9448628832
Deepak Waingankar Congress Town President,
Karwar
9448139103
Mrs. Alva AICC General secretary, Delhi 011-23792777
Mr. Shivanand Naik Ex. Minister, Bhatkal 9448729377
Mr. Leo F. Luwis Cross Street, Karwar 5810301 9448477996
Mr. Suraj Joglekar Joglekar Photo Studeo Karwar 9448153696
Capt. Mohan Rajghat Port Director, Karwar 9448133221
Mr. P.N. Kuvalekar Notary,Karwar 9845284368
Proffesional Courier Karwar,08382-221361
Kiran J. Masurkar Concan Tours & Travels08382-2216869448123678
Konkan Railway Station Shirwad, Karwar08382-282370
Kiran J. Masurkar Concan Tours & Travels08382-2216869448123678
Konkan Railway Station Shirwad, Karwar08382-282370
K.E.B (Hescom) Karwar08382-221336